Lektoři


Klára Loukotová
lektorka fyziky

Klara_vector
Je zakladatelkou NaLékařskou.cz. S výukou fyziky se zaměřením na přípravu na lékařské fakulty má pětiletou zkušenost. Učila ve čtyřech kurzech pomaturitního studia, asi desesti přípravných kurzech pro středoškoláky a individuálně připravila několik uchazečů na přijímací zkoušky na LF. Učit ji baví a ráda vymýšlí nové metody, jak vysvětlit fyziku i těm, které na střední škole tento předmět příliš nezaujal. Do svých hodin se snaží zapojovat zajímavé pokusy a vždy dbá na individuální přístup ke studentům. Studovala fyziku se zaměřením na astrofyziku na Masarykově univerzitě.


David Hurný
lektor chemie

bitmap
Je doktorandem Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2014 získal magisterský titul v oboru Organická chemie a v roce 2016 v oboru Učitelství chemie pro střední školy. S výukou chemie má letité zkušenosti, ať už se jedná o výuku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (Obecná chemie, Repetitorium chemie pro chemické obory) či výuku na gymnáziu. Ve volném čase se věnuje popularizaci vědy (Dětská vědecká konference, Krajské odborné soustředění chemiků, Chemický víkend). Studentům se snaží ukázat krásu chemie na názorných příkladech z běžného života a při výkladu nového učiva studentům ukazuje logické souvislosti, tak aby nešlo o pouhé „učení se zpaměti“.Radim Geryk
lektor chemie

Klara_vector
Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2012 získal magisterský titul v oboru Analytická chemie a v září 2016 ukončil své doktorské studium v oboru Fyzikální chemie s tématem dizertační práce zabývající se charakterizace separačních systémů pro dělení enantiomerů. S výukou chemie má letité zkušenosti, ať už se jedná o výuku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (Obecná chemie, Fyzikální chemie) či individuální doučování studentů středních a vysokých škol. Ve svých hodinách se snaží ukázat krásu chemie pomocí zajímavých demonstračních pokusů a usiluje o propojení teoretických znalostí s praxí.


Stanislava Králová
lektorka biologie

Stana_vector
Je doktorandkou na Masarykově univerzitě a zabývá se mikrobiologií. S učením má zkušenosti jako vyučující mikrobiologických cvičení a blokových výuk. Kromě toho často individuálně doučuje studenty středních a vysokých škol. Hodiny se vždy snaží postavit interaktivně a názorně, tak aby se posluchači nemuseli drilovat každé slovo doma, ale velkou část znalostí si odnesli přímo z lekcí.


Anna Procházková
lektorka chemie

Anna_vector
Je studentkou navazujícího studia Fakulty chemické VUT v Brně, oboru Spotřební chemie. Učení sama sebe ji baví stejně tak jako učení druhých, ráda objevuje nové úhly pohledu a motivuje studenty. Ze všeho nejvíc nesnáší tupé učení se nazpaměť, proto klade důraz na pochopení základních pilířů, na kterých chemie stojí a s jejichž znalostmi i ty nejsložitější reakční mechanismy a komplikované početní příklady dávají smysl.


Tereza Poláčková
lektorka biologie


Je doktorandkou na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a zabývá se mikrobiologií. Práci se středoškolskými studenty se věnuje již několik let, a to například v podobě organizace biologických soustředění Arachne či tvorbou úloh v rámci biologické olympiády. Má také zkušenosti lektorováním environmentálních výukových programů či přednášením pro v rámci popularizačních projektů Akademie Věd. Snaží se, aby biologie studenty bavila a zajímala, protože je přesvědčená, že má-li člověk pro věc zápal, pamatuje se vše „samo“ .


Iva Kotásková
lektorka biologie

Vendula_vector
Je doktorandkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, dizertační práci vypracovává v genetické laboratoři. Magisterský titul získala na Přírodovědecké fakultě v oboru mikrobiologie. Setkat se s ní jako s vyučující můžete v rámci cvičení na obou fakultách. Má zkušenosti s doučováním již ze střední školy. Její snahou je vysvětlit studentům souvislosti, které usnadní zapamatování látky. Nemyslí si totiž, že biologie je věda postavená jen na učení se nazpaměť.


Vendula Koublová
lektorka biologie

Vendula_vector
Je studentkou oboru Speciální biologie na Masarykově univerzitě. Biologii se aktivně věnuje již od základní školy. Mimo účasti na olympiádách a soutěžích se také zapojila do projektu TechUp, což je cyklus výukových programů zaměřených na žáky základních škol. Již několik let také pracuje jako průvodkyně v jeskyních České republiky. Má vysoké prezentační schopnosti a baví ji ostatním předávat své nadšení pro biologii.